Obilazak arheološkog nalazišta Viminacium

Viminacium, nekadašnji rimski logor i grad, koji se prostire ispod areala sela Stari Kostolac i Drmno, nedaleko od Kostolca, još 1949. godine je stavljen pod zaštitu države kao spomenik kulture – arheološko nalazišta.Viminacijum je stradao 441. godine, tokom najezde Huna, ali smatra se je car Justinijan obnovio deo grada na levoj obali Mlave, i dao mu vizantijski peèat. Iako 584. godine Avari zauzimaju Viminacijum, on i dalje postoji, pa æe ga Vizantija oko 600. godine braniti, a spominjaæe se kao ostrvo. Ovim je moguæe utvrditi da se u Viminacijumu nalazila i znaèajna luka. O Viminacijumu kao srednjovekovnom gradu još uvek se malo zna, ali se pretpostavlja da je bio bugarsko uporište, pa èak i episkopija

"Povratak na početnu stranicu"