Maturalna exkurzija 8.razreda

 

  a) putovanja

  b) poset muzeju vazduhoplovstva

  c) obilazak arheološkog nalazišta Viminacium

  d) hotel

  e) HE Đerdap

  f) sportske aktivnosti

  g) pećina Ceremošnja (Rajkova pećina)

  h) povratak kući