SMEDEREVSKA TVRDJAVA-MALI GRAD

Na ušcu reke Jezave u Dunav, po nalogu Ðurda Brankovica, na krajnjem severu zemlje, dovoljno udaljena od turskog osvajanja sa juga, a u blizini hrišcanske Ugarske , 1428. godine pocinje izgradnja Smederevske tvrdave, sedišta svetovne i crkvene vlasti tadašnje Srbije. Velike kolicine kamena, neophpdne za izgradnju, dovlacene su sa antickih lokaliteta-Viminacijuma, Marguma i Kulica, a žrtvovana su i srpska srednjovekovna groblja. Za dve godine sagradjen je Mali grad, trougaone osnove, sa šest kula, od kojih je najjaca Donžon. Mali grad je sagraden u periodu od 1428 - 1430, dok godina završetka Velikog grada nije zabeležena.

      

 

POVRATAK NA POČETNU STRANICU